radmila stojanovic piano

Klavir – Kamerna muzika – Pedagogija

radmila stojanovic piano

Klavir – Kamerna muzika – Pedagogija

radmila stojanovic piano

RADMILA STOJANOVIĆ je započela svoje formalno muzičko obrazovanje u muzičkoj školi Stanković u Beogradu (Srbija) kod prof. Bojana Bruna i prof. Mirjane Jovanović Jelače, da bi potom diplomirala i magistrirala (BA i MA diplome) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (Srbija), pod mentorstvom prof. mr Nevene Popović. Studirala je čembalo pod mentorstvom prof. Olivere Đurđević. Usavršavala se na majstorskom kursu kod prof. Ikuko Endo (Japan) i finalistkinje pijanističkog takmičenje Frederik Šopen (Frederic Chopin) u Varšavi (Poljska). Kvalifikaciju doktora didaktičko-metodičkih nauka (PhD diploma) stekla je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Biljane Trebješanin i prof. dr Miomire Đurđanović. 

Koncertirala je u Srbiji, Hrvatskoj, Švajcarskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Italiji.

Tokom školovanja Radmila Stojanović je kontinuirano učestvovala na takmičenjima mladih pijanista (kategorije: solo klavir i kamerna muzika)  i osvajala najviše nagrade. U polju kamerne muzike njena uža specijalnost je izvođenje umetničke muzike u duo sastavima. 

Svirala je koncerte za klavir i orkestar sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, Orkestrom muzičke škole Stanković u Beogradu, Beogradskim gudačkim kvartetom i kamernim orkestrom Kraljevski gudači Svetog Đorđa.

Kamerno je nastupala na poznatim međunarodnim muzičkim festivalima: Dani muzike, Herceg Novi (Crna Gora), Ohridsko leto, Ohrid (Makedonija), Čelo fest (2008; 2009), Beograd (Srbija) i na Svetskoj izložbi – EXPO 2015 u Milanu (Italija).

Snimala je za Radio televiziju Srbije (RTS), Radio televiziju Vojvodine (RTV), Radio televiziju Crne Gore (RTCG), lokalne TV stanice, gostovala u medijima, učestvovala u snimanju live programa i tematskih radio-televizijkih muzičkih emisija. Snimila je i objavila 3 CD-a sa umetničkom muzikom za violinu/violončelo i klavir.

Radmila Stojanović  je aktivna i u pedagogji – prvobitno u ulozi istaknutog klavirskog saradnika za gudače a potom u ulozi unverzitetskog nastavnika u domenu muzičke pedagogjie. Tokom rada na poziciji klavirskog saradnika, svojim profesionalnim zalaganjem značajno je uticala na kvalitet interpretacije instrumentalista i profesionalnu orijentaciju učenika/studenata. 

Bila je autor muzičke radionice za decu Slavuj, serije edukativnih koncerata i muzičkih radionica za decu Hajde da se upoznamo sa kamernom muzikom, autor/koautor umetničkih projekata i autor seminara o kamernoj muzici za unapređivanje rada nastavnika u muzičkim školama. 

Njena pozicija univerzitetskog nastavnika – oblast Muzika na obaveznom predmetu Vokalno-instrumentalna nastava uticala je da od 2004. godine postane autor i predavač inovativnog izbornog predmeta Kamerna muzika u obrazovanju studenata Učiteljskog fakulteta u Beogradu (Srbija). Na pozicijii univerzitetskog nastavnika takođe je dobila priliku da upozna muzičke sposobnosti mladih iz različitih sredina i da upozna ponudu muzičke literature za elementarno učenje muzike. Sve zajedno je uticalo da se zainteresuje za fenomen muzičke pismenosti i kvalitet udžbenika muzičke kulture u Srbiji koji je spontano postao tema njene doktorske disertacije. Kvalitet njenog pedagoškog rada studenti permanentno ocenjuju najvišim ocenama. Do danas je  muzički opismenila više od 2500 studenata. 

Zbog bogatog muzičkog iskustva i impresivnog repertoara često se odaziva pozivima nadleženih iz muzičkih škola da na poziciji klavirskog saradnika za gudače pomogne, osigura i unapredi razvoj mladih instrumentalista. Iz tih razloga je 2019/2020. godine bila gostujući profesor na poziciji klavirski saradnik po pozivu Škole za muzičke talente u Ćupriji (Srbija). 

Kontinuriano priređuje koncerte za stručnu publiku, studente i širi auditorijum u cilju afirmacije i popularizacije vrednosti umetničke muzike za solo klavir i kamerne sastave. 

Od 2001. godine Radmila Stojanović značajno proširuje krug interesovanja ne samo za drugačije načine umetničkog izražavanja i delovanja, već se posvećuje i naučnim aktivnostma. Od tada njena umetnička karijera nesmanjenom jačinom teče paralelno sa naučnom. 

Polju nauke doprinosi objavljivanjem autorskih radova o muzičkoj umetnosti i pismenosti, o muzičkom obrazovanju studenata, o kvalitetu udžbenika muzičke kulture kao i učestvovanjem na međunarodnim naučnim skupovima u Srbiji i regionu. 

Radmila Stojanović od 2012. godine kontinuirano sarađuje sa kolegama EDUvision međunarodne konferencije u Ljubljani (Slovenija). Učlanjena je u Udruženje pijanista Srbije (UPS) i Udruženje muzičkih umetnika Srbije (UMUS).