radmila stojanovic piano

Klavir – Kamerna muzika – Pedagogija

radmila stojanovic piano

Klavir – Kamerna muzika – Pedagogija

radmila stojanovic piano

Kreativni rad pijanistikinje Radmile Stojanović doprinosi razvoju muzičke umetnosti i kulture u Srbiji, regionu i šire. Njen kreativni potencijal manifestuje se u sledećim poljima: 

 

  • Solistički i kamerni koncerti;  
  • Kreiranje i realizacija umetničkih projekata; 
  • Rad na afirmaciji umetničke muzike i muzike domaćih kompozitora; 
  • Humanitarni koncerti 

Solistički koncerti

Od početka profesionalne umetničke karijere do danas Radmila Stojanović je održala više stotina solističkih i kamernih koncerata, nastupa i gostovanja.  

Sa Simfonijskim orkestrom RTS-aOrkestom muzičke škole StankovićBeogradskim gudačkim kvaretetom i kamernim orkestrom Kraljevski gudači Svetog Đorđa izvela je sledeće koncerte za solo klavir: 

 

  • Franc Liszt: Koncert za klavir i orkestar br. 1 u Es – duru, Svečana sala Kolarčeve Zadužbine, Beograd;  
  • Wofgang Amadeus Mozart: Koncert za klavir i gudački kvartet, u A – duru, KV 414, Svečana sala Kolarčeve Zadužbine, Beograd i Galerija SANU, Beograd;  
  • Carl Ditters von Dittersdorf: Koncert za klavir i orkestar u A – duru, Svečana sala Kolarčeve Zadužbine, Beograd;
  • Joseph Haydn: Koncert za klavir i orkestar u D – duru, Svečana sala Učiteljskog fakulteta, Beograd.

Na njenim koncertima za solo klavir nalaze se kompozicije velikih kompozitora od baroka do muzike savremenog doba, uporedo sa muzikom domaćih kompozitora.   

Zbog preferencija prema kamernom zvuku i bliskom kontaktu sa auditorijumom solističke koncerte pretežno realizuje u kamernim koncertnim prostorima ( Galerija ART GET; UK Parobrod ).

Multimedijski koncerti

Njena kreativnost u domenu muzike za solo klavir dolazi do izražaja u multimedijskim koncertima na temu Svet muzike za klavir koje priređuje od 2018. godine, a koji su rezultat njenog dugogodišnjeg praćenja reakcija publike. Multimedijski koncert – resital Svet muzike za klavir po zamisli Radmile Stojanović je u funkciji podsticanja i unapređivanja interesovanja publike za koncerte umetničke muzike, afirmacije pijanizma, bogatstva i lepote klavirskog stvaralaštva (evropski i domaći kompozitori). Svaki koncert realizuje na originalan, neposredan, kreativan i komunikativan način koji je formiran na bazi njenog dugogodišnjeg scenskog iskustva.

Kamerni koncerti

Kamerni koncerti predstavljaju najplodnije područje rada pijanistkinje Radmile Stojanović. Koncertirala je sa istaknutim kolegama – instrumentalistima (duvači, gudači, pijanisti) iz Srbije  i Slovenije. Kamerna muzika za duo sastave je njena uža specijalnost i jezgro muzičke ličnosti koje je formirano u ranom detinjstvu, u porodici.

Koncertna aktivnost sa klarinetistom Dušanom Žarkovićem potvrdila je njen inicijalni pravac u kamernoj muzici – usmerenje prema duo sastavima. 

CD sa muzikom za violinu i klavir je rezultat koncertne aktivnosti sa violinistom Jovanom Bogosavljevićem,  a dva CD sa muzikom za violončelo i klavir predstvlja rezultat mnoštva kamernih resitala sa violončelistom Dušanom Stojanovićem. Više decenija bila je posvećena negovanju koncertnog repertoara kamernog sastava Duo Stojanović (Radmila Stojanović, klavir i Dušan Stojanović, violončelo).

U arhivi kamernih koncerata novijeg datuma posebno mesto zauzimaju koncerti kamerne muzike za klavir u 4 ruke i za 2 klavira koje Radmila Stojanović kreira i realizuje sa kolegama pijanistima (Vladimir Cvijić, Ljiljana Vukelja, Dragana Raić i dr.) zbog afirmacije pijanizma u našem društvu. 

Radmila Stojanović paralelno pripređuje koncerte kamerne muzike sa kolegama koji su profesionalni muzičari i sa muzičkim talentima kojima pomaže da se ostvare u odabranoj profesiji. 

radmila stojanovic piano