radmila stojanovic piano

Klavir – Kamerna muzika – Pedagogija

radmila stojanovic piano

Klavir – Kamerna muzika – Pedagogija

Pedagoški rad Radmile Stojanović ima više segmenata. 

Klavirski saradnik

Na poziciji klavirskog saradnika bavi se obrazovanjem učenika/studenata   budućih muzičkih profesionalaca. Svojim muzičkim znanjem i pijanističkim zalaganjem utiče na tehničko-muzički razvoj mladih isntrumentalista. Zbog njenog impozantnog muzičkog repertoara za gudače i klavir, poznavanja prirode gudačkih instrmenata i pouzdanosti u radu sa talentovanim učenicima/studentima često sarađuje sa muzičkim školama. Tokom 2019/20. godine bila je gostujuči profesor  – klavirski saradnik u Školi za muzičke talente u Ćupriji, Srbija.

Univerzitetski nastavnik

Na poziciji univerzitetskog nastavnika obaveznog predmeta Vokalno-instrumentalna nastava na Učiteljskom fakultetu u Beogradu svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim zalaganjem utiče na sticanje elementarne muzičke pismenosti (vokalne i instrumentalne) kod upisanih studenata.

Na poziciji predmetnog profesora izbornog predmeta Kamerna muzika na Učiteljskom fakultetu u Beogradu svoje studente koji poseduju izražene muzičke sposobnosti i afinitet prema muzičkoj umetnosti upoznaje sa vrednostima kamerne muzike i obrazuje za izvođenje muzike u različitim kamernim sastavima.  Od 2004. godine do danas, zajedno sa svojim studentima na brojnim gostovanjima i koncertima, afirmiše kamerno muziciranje i umetničku muziku među mladima po sopstvenoj metodi – performans metod.

radmila stojanovic piano

Zajedno sa studentima na predmetu Kamerna muzika, u ulozi izvođača i moderatora, održala je više koncerta i samostalnih nastupa u Beogradu (Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca; Etnografski muzej; UK Parobrod i dr.), Ubu (Dom kulture) i Negotinu (Muzej Hajduk Veljka – Todorčetov konak). Bila je incijator nekoliko internih kulturnuh događaja i projekata na Učiteljskim fakultetu koji su izazvali veliko interesovanje publike.

Srpsko blago – reč i muzika u našem domu – performans umetničke muzike evropskih i srpskih kompozitora u izvođenju talentovanih studenata i predmetnog profesora Kamerne muzike Učiteljskog fakulteta u Beogradu sa besedom prof. dr Aleksandra Jovanovića na temu Mokranjac i uspon srpske kulture, koji je priređen u Negotinu (Srbija), bio je samo jedan od kulturno-umetničkih događaja po njenoj ideji  sa edukativnom konotacijom.

Seminari za stručno usavršavanje nastavnika i muzičke radionice za decu i mlade

Pijanistkinja Radmila Stojanović pokazuje veliko interesovanje za edukaciju dece i mladih kako bi podstakla njihovo interesovanje za muzičku umetnost, učenje sviranja na klaviru i sviranja na drugim muzičkim instrumentaima. Ona to najbolje čini putem edukativnih koncerata u domenu kamerne muzike, seminara i autorskih muzičkih radionica koje kreira prema ciljnog grupi, samostalno i/ili u saradnji sa kolegama i učenicima muzičkih škola/fakulteta.

  • 2016. Nove strategije primene kamerne muzike (u obrazovanju i vaspitanju)autor i realizator dvodnevnog seminara za stručno usavršavanje i unapređivanje muzičkih kompetencija  nastavnika u muzičkim školama;
  • 2015. Svet kamerne muzike – autor bilateralnog umetničko-naučnog projekta i seminara koji je povezao kolege iz Slovenije (Pedagoški fakultet u Mariboru) i Srbije (Učteljski fakultet i Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu); 
  • 2010; 2009. Hajde da se upoznamo sa kamernom muzikom – autor, realizator i moderator programa koncerta umetničko-edukativnog karaktera u saradnji sa kolegama i učenicima muzičke škole Vladimir Đorđević u Beogradu, Srbija;
  • 2000; 2001. Muzička radionica za decu Slavuj – autor i realizator programa radionice za decu predškolskog uzrasta u saradnji sa predškolskom ustanovom Skadarlija, Beograd, Srbija.
    radmila stojanovic piano